Nyheter

Velkommen til Blue Fish 2017- Ålesund

Publisert: 16/01/17 oppdatert: 27/06/17

Velkommen til Blue Fish 2017 – Ålesund
ArenaNorway arrangerer en Fiskeriarena for hele næringen i uke 35
Blue Fish – Messe for Fiskeinæringen Ålesund i 2017
-  Aktører på land og sjø
-  Produkt og logistikk
-  Tilknyttede næringer
-  Forskning og utvikling
-  Arrangør ArenaNorway


En ny fiskeriarena er under planlegging!

ArenaNorway vil 29-31 august gjennomføre Blue Fish 2017, og utvikle en spisset arena med fokus på
Havets muligheter, - og innovasjon vil være en gjennomgangstone. Vi skal ha dyktige foredragsholdere, utstillere som viser frem sine siste produkter og løsninger, og vi inviterer kunder avdisse.

Aktører på Land og sjø
-  Her vil organisasjoner og aktører som representerer næringen finne seg hjemme. Vi skal bidra til møteplasser og kunnskap som gir grunnlag for fremtidens fiskerinæring
Havets muligheter er omfattende, og vi ønsker å få frem nye ressurser som det fiskes på, nye produkter, verdikjeden og kvalitet blir også sentralt.
Her vil redere, industri, utstyrsprodusenter og leverandører til disse, møte kjøpere.
Det vil også bli sekvenser på konferansen som er svært aktuelle innen samme tema. Vi vil samarbeide med Sjømatrådet og andre aktører, for å få til gode konferansetema.

Produkt og logistikk
Hva etterspør markedet, og hvordan få kvalitetsprodukt til markedet. Vi utfordrer fagmiljøene, og det blir en rekke seminar som vil bidra til kunnskap og økt inntjening.


Tilknyttede næringer
Det er en rekke aktører som tilbyr sine tjenester til Fiskerinæringen. Vi har mål om å samle alle, fra bank, prosjektering, verft, utstyr - På Blue Fish 2017 vil disse ha egne arenaer.
(Hotellene, Devoldfabrikken, Atlanterhavsparken, Fjellstua mfl)


Forskning og utvikling
Vi utfordrer NTNU og Høgskolen i Molde mfl., til å gi aktørene gode innspill for å ta rette beslutninger

Innovasjon, løsninger og Design.
Vi skal invitere kunder som er i en fornyelsesfase på båtsiden, og vi lager dermed et område tiltenkt design og nye løsninger. Her tror vi aktørene kan vise mye spennende, også for publikum, ikke minst i forhold til det grønne skiftet - som er BLÅTT?

Politisk—hvor står fiskerinæringen
Vi planlegger en politisk debatt - på partiledernivå-  om fiskerinæringen og dens fremtid.
Her søker vi samarbeid med en nasjonal TV kanal.

ARENA
Konferansearenaen på Color Line Stadion har 3 saler,med kapasitet på hhv 700, 160 og 100 i kino oppsett.
Scandic Parken Hotell er regionens største Konferansehotell

Påmelding - klikk her!