Nyheter

NTNU - en tung samarbeidspartner

Publisert: 29/06/17 oppdatert: 12/07/17

BlueFish søker å skape samarbeid med aktører som kan bidra til å skape innhold i et arrangement, som er viktig for Ålesund, regionen vi bor i, men som skal ha nasjonale og internasjonale ambisjoner

NTNU er en av de aktørene som gjenspeiler det tunge kunnskapsmiljøet vi har i vår region. 

NTNU har fire retninger de har som mål å være ledende innen, og ett av disse er Havrommet.
Mye spennende og uutforsket innen dette området, og her skal NTNU bidra til at vi får kunnskap for fremtidig satsning.

For BlueFish er det derfor ekstra gledelig at NTNU satesr stort, og har semniarekker, utstilling av det kompetanse og teknologimiljøene jobber med, og ikke minst at stundenter og ansatte bidrar så tungt denne dagen.

---

 

NTNU er en av de største kunnskapsaktørene i Norge, og ett av våre satsningsområder er Havrommet. Vi ønsker å ha toveis kommunikasjon med andre aktører, og disse treffer vi på arenaen BlueFish. Derfor er det viktig for oss å delta og bidra både for studenter og kunnskapsmiljø – og dermed øke samarbeidet med Næringslivet og Fiskerinæringen.

BlueFish i Ålesund blir en arena der NTNU både vil stille ut teknologi og bidra med kompetanse med en rekke foredrag, samt workshopper der vi inviterer til dialog med aktørene.

Anik Magerholm Fet, Viserektor NTNU Ålesund.