Kontakt

For deg som ønsker mer informasjon om BlueFish, kontakt:
Nettside:www.arenanorway.no  www.bluefish.no
E-post:  for alle henvendelser ang BlueFish

John Breivik       
Mobil: 92650581
  

Geir Østensen
Mobil: 92247849

Monica G. Isaksen
Mobil 47621538