Om

Om
•  Blue Fish skal arrangeres annet hvert år, i 2017 blir det uke 35 (tirsdag 29. august  til torsdag 31. august ) i Sparebanken Møre Arena – samt konferanser ol. på Scandic Parken Hotell.

  • Nordea sin seminarrekke  tir 29 aug, med temaer rundt fremtidens fiskebåt
  • Politisk debatt,samarbeid med Maritimt Forum Nordvest, Auditoriet NMK kl 15, tir 29 aug.
  • NTNU sin dag, onsdag 30 august: (Sparebanken Møre Arena)
    • Gode foredragsholdere, Miljø, bærekraftig resurrsutnyttelse og fokus på havrommet er noen av områdene vi ser for oss blir tema onsdag 30 august.
    • NTNU vil delta både med konferanser, studentprosjekt, og ikke minst vise frem NTNU sine kompetanseområder på messeområdene.
  • Pelagisk arena er en nasjonal konferanse, som blir gjennomført samtidig med Blue Fish 2017, på Scandic Parken Hotell, som også er Blue Fish sitt hovedhotell

Program
Vi ønsker velkommen til et av Norges største arrangement for Fiskerinæringen i 2017..

Innhold

Fagmesse, Sparebanken Møre Arena:
Rundt 80 utstillere ønsker velkommen!

Åpent:
Tirsdag 29 aug 10 - 18
Onsdag 30 aug 10-18
Torsdag 31 Aug 10 - 16

Fra kl 10 er det for inviterte besøkende.
Etter kl 15, har publikum adgang, pris kr 100

Velkommen!