Om

Om
Blue Fish skal arrangeres annet hvert år, i 2017 blir det uke 35 (tirsdag 29. august  til torsdag 31. august )

Program
Vi ønsker velkommen til et av Norges største arrangement for Fiskerinæringen i 2017..
Blått i venstre felt, skjer på Scandic parken Hotell
Grått i venstre felt, Skjer på Norsk Maritimt Kompetansesenter
Grønt i venstre felt, skjer i Sparebanken Møre Arena

Innhold

Fagmesse, Sparebanken Møre Arena:
Rundt 80 utstillere ønsker velkommen!

Åpent:
Tirsdag 29 aug 10 - 18
Onsdag 30 aug 10-18
Torsdag 31 Aug 10 - 16

Fra kl 10 er det for inviterte besøkende.
Er du fagperson, uten billett, send mail til
Etter kl 15 (tirsdag kl 13.30 ifm åpning), har øvrig publikum adgang.
(kjøpes ved inngang)

Velkommen!