Bakgrunn

ArenaNorway AS vil sette fokus på Norsk fiskerinæring, og mulighetene som ligger i innovasjoner med tanke på fiske, produksjon og produkt.
ArenaNorway AS planlegger en arena for og med Norsk fiskerinæring, og mulighetene som ligger i møteplasser med tilstøtende næringer og klynger med bakgrunn i en næring som har en positiv fokus, og som er i fremgang.

Havets muligheter er gjennomgangstonen, og vi setter fokus på Verdiskaping.
Aktørene skal bidra til fokus på utvikling og gode produkt så nære fangstleddet som mulig, og dermed økt lønnsomhet.

Arenaen BlueFish skal inneholde utstillermesse, konferanser og andre element, og blir i 2019 viktigste arenaen for Fsikerinæringa, og en tydelig spisset aktør  i Norge og om mulig – med Europeisk interesse. Vi venter besøk fra deltagere i Fiskerinæringen, produsenter, biomarine aktører, sjømataktører og kunder av disse.
Innovasjon, Design og det grønne skiftet blir et eget tema, der vi legger til rette for presentasjon av fartøyets muligheter.

Hva gjør vi annerledes?
ArenaNorway har forankret konseptet med en egen referansegruppe, med ledende aktører i og rundt næringen.
Disse vil også (gjennom sine nettverk), bidra til at BlueFish i Ålesund blir et arrangement som næringen MÅ besøke.
Dette er medspillere som representerer tunge aktører, blant annet Sjømatrådet, Banker, Fiskerinæringen, Klynger, Fylke, og andre aktører i næringen.
Vi planlegger dermed en Arena som spisser seg og skiller seg fra andre tilsvarende arenaer og arrangement. 
Vi har fokus på Havets muligheter - Verdiskaping, samt innen design og  grønt skifte, med nye produkter og teknologi.