Arena

Arenaer:


Sparebanken Møre Arena/Sunnmørshallen: utstillingsområde for aktører. Det kan også bli utstillinger på Scandic Parken Hotell
Hotellene (sentrum): overnatting, mat, mulige seminar, delkonferanser, fagkonferanser:
Nordea med seminar og Pelagisk Arena som arrangeres samtidig med Blue Fish.
Color Line Stadion VIP: Konferanse
Andre møteplasser: næringsaktørene kan lage egne eksklusive arrangement for kontakt med fiskeriaktørene 

Sparebanken Møre Arena er hovedarenaFor møtebehov mv, vil vi kunne fremskaffe konferanserom.